Vaaz Kürsüsü

Kürsü, vaizin cemaate konuşma yaptığı yüksekçe yerdir. Kürsünün yüksekte olması, vaiz ve cemaatin birbirlerini daha rahat görmelerini sağladığı gibi, oradan sunulan bilginin yüceliğini de ifade eder.